Zespół Akrobacyjny "Orlik"

Zespół Akrobacyjny Polskich Sił Powietrznych "ORLIK"

HISTORIA

    Zespół Akrobacyjny Orlik powstał 1998 roku, od początku działalności latają na samolotach polskiej konstrukcji PZL-130 Orlik. Lotniskiem bazowym zespołu jest Radom, pilotami są też tamtejsi instruktorzy latania z 60 Lotniczego Pułku Szkolnego. Z początku powstania latano na 5 samolotach PZL-130 Orlik, w późniejszym okresie zmiennie było 7 i 9 Orlików. Zespół miał przerwę w działalności, od 2006 do 2007 roku,  w połowie roku wznowiono działalność i aktywnie występowano na pokazach lotniczych AirShow w kraju i zagranicą. Debiutem zespołu był występ w 1998 roku na Internacional Air Tattooo w Fairford w Anglii, z polskich pokazów wystapili w Dęblinie na Air Show z okazji 80-lecia Polskiego Lotnictwa.   
    Nasze spotkanie z nimi nastąpiło na AirShow Radom 2000.

Ostatni skład zespołu /2009r/

Prowadzący                         ppłk pil. Arkadiusz Leśniewski
kpt. pil.  Dariusz Stachurski
Prawy prowadzony               mjr pil. Zbigniew Kosterna
Lewy prowadzony                por. pil. Michał Chmara
Zamykający                         kpt. pil. Olgierd Szerksznis
Drugi Prawy prowadzony       por. pil. Michał Anielak
Drugi Lewy prowadzony        kpt. pil. Krzysztof Kidacki
Trzeci  Prawy prowadzony     kpt. pil. Robert Osys
Trzeci  Lewy  prowadzony     kpt. pil.  Piotr Jabłoński
Pilotaż indywidualny              kpt. pil. Dariusz Stańczyk
Pilot zapasowy                     ppłk pil. Andrzej Sowa

SAMOLOTY

Samolot PZL-130 Orlik zaprojektowany i produkowany w Polsce w zakładach PZL Warszawa-Okęcie. jest to turbośmigłowy samolot przeznaczony do szkolenia podstawowego i zaawansowanego pilotów wojskowych. Konstrukcja całkowicie metalowa w układzie dolnopłata. Rozwijanby od 1984 roku, aktualnie zespół posiada 5 szt wersji PZL-130 TC I oraz 2 szt PZL-130 TC II.

NIEKTÓRE WYSTĘPY

Jak już wspomniałem debiutujący wystep na Internacional Air Tattooo w Fairford w Anglii - 1998r., Waddington Air Show zorganizowany z okazji 50 lecia Bitwy o Anglię, Internationa Air Fest - Brno, Słowackie Air Show Piestany. Z naszych pokazów należy wymienić Air Show Radom / 2000, 2001, 2003, 2005, 2009/, wcześniej Dęblin, szereg pikników min. w Góraszce.

HARMONOGRAM IMPREZ 2017

w opracowaniu

Strona internetowa zespołu: www